არბადინი" ხალხური სამკურნალო რეცეპტების უნიკალური კრებულია. რეცეპტების თითოეულ თავს მოსდევს შესაბამისი პათოლოგიის სამედიცინო განმარტება - დაავადების მიზეზები, მიმდინარეობა, მკურნალობის გზები. წიგნს თან ახლავს მცენარეთა და სხვა სამკურნალო კომპონენტების სახელთა საძიებელი, აგრეთვე, მცენარეთა ილუსტრირებული საძიებელი.
filter by category
filter by vendor
Columns: 1 2 3 4 5 6